Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kujota w Wybczu

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

Inauguracja roku szkolnego !

 

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016  dla klas 0-VI odbędzie się 1 września 2015 roku o godz. 8:00 w świetlicy wiejskiej w Wybczu. Zapraszamy !

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

 

 

Program „Wyprawka szkolna” w 2015 r.
Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego , obejmie się:
1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej
2) uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klasy II i III gimnazjum
W przypadku uczniów wymienionych w punkcie 1, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie do 574 zł na osobę w rodzinie.
Uczniowie wymienieni w punkcie 2 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
1) dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej do 225 zł

2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdyjedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawnośćwymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej do 225 zł

Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

W dniu 26 czerwca 2015 roku miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Był to ostatni dzień w Szkole dla uczniów szóstej klasy, którzy odebrali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Za najwyższe wyniki w nauce świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe otrzymali:Olga Chlebosz - średnia ocen 5,36 i wzorowe zachowanie, Patrycja Lewandowska - średnia ocen 5,09 i wzorowe zachowanie, Krzysztof Sowa - średnia 4,99 i wzorowe zachowanie. Rodzice wyróżniających się absolwentów otrzymali z rąk Pani Dyrektor Listy gratulacyjne. Absolwencji złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Wyróżniający się czniowie klas I - V odebrali z rąk Pani Dyrektor nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem. Pozostali uczniowie odebrali świadectwa promocyjne z rąk wychowawców. Uroczystość zakończył występ artystyczny uczniów trzeciej klasy. Uczniom i nauczycielom życzymy udanych i słonecznych wakacji !

Wakacje z Centrum Kultury w Łubiance

Najmłodsi - najlepsi !

W niedziele 14 czerwca 2015 na stadionie lekkoatletycznym w Pigży odbyło się podsumowanie Grand Prix - Łubianka Cross w Biegach dla Dzieci i Młodzieży. Nasi młodzi biegacze osiągnęli wspaniałe wyniki w najmłodszych  kategoriach. W kategorii dziewcząt do lat 6, rocznik 2008 i młodsze, dystans: 200 metrów II miejsce zajęła Zuzanna Jasińska kl. 1 a III Weronika Lewandowska kl. 1. W kategorii chłopców do lat 6, rocznik 2008 i młodsi, dystans: 200 metrów I miejsce zajął Rafał Pszczółka kl. 1. Zwycięzcy brali udział w cyklicznych biegach organizowanych przez Centrum Kultury na terenie Gminy Łubianka. Młodzi biegacze wzięli udział w 6 edycjach biegu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

X Gminny Konkurs Przyrodniczy

W dniu 12.06.2015r w naszej szkole odbyły się podchody ekologiczne. Zostały one zorganizowane w ramach X Gminnego Konkursu Przyrodniczego . Podchody odbyły się w parku szkolnym. Brali w nim udział uczniowie klas II i III ze szkół podstawowych w Pigży, Łubiance i Wybczu. W ramach wzajemnej współpracy i zdrowej rewalizacji dzieci wykazały się znajomością podstawowych gatunków roślin i zwierząt. Rozpoznawały drzewa i krzewy rosnące w parku, rozwiązywały krzyżówki, rebusy i zagadaki przyrodnicze. Konkurs zakończył się rozdawaniem wszystkim uczestnikom dyplomów i nagród książkowych. Następnie zaproszono dzieci na słodki poczęstunek, wspólne ognisko i piecznie kiełbasek .

Radosny Dzień Dziecka

I czerwca w naszej szkole tradycyjnie upłynął pod znakiem sportowej rewalizacji. Uczniowie , podzieleni na drużyny, brali udział w wielu ciekawych  konkurencjach , m.n. wyścigach  w workach, przeciąganiu liny czy.... jak najwolniejszej jeździe na rowerze. Młodszym dzieciom wiele radości sprawiły zabawy z chustą animacyjną . Zachwycone były również niespodziewaną wizytą niezwykłego gościa- olbrzymiego pluszowego misia.  Nadwątlone sportowymi zmaganiami siły pomogły zregenerować pyszne lody oraz własnoręcznie upieczone przy ognisku kiełbaski. Dzieci otrzymałay również paczki ze słodyczami oraz drobne upominki. Dziękujemy wszystkim sponsorom: Radzie Rodziców, Radzie Sołeckiej Wybcza, Delikatesom Centrum "u Marzeny", Firmie Handlowo-Usługowej Pana Jana Sochy, Sklepowi "WESA" Delikatesy Lewiatan Pani Anety Krajewskiej, Firmie Handlowej "Wrzos" Pana Romana Blachowskiego, Sklepowi Spożywczemu w Dębinach Pana Jarosława Marszałkowskiego,Sklepowi Spożywczemu w Wybczu  Pani Beaty Klarkowskiej, Sklepowi Spożywczemu w Wybczu Pana Bogdana Wiśniewskiego, Panu Robertowi i Łukaszowi Kuk

Rozstrzygnięcie konkursu SKO !

Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Łubiance Pani Marzenna Krupska w Dniu Dziecka wręczyła uczniom klasy III atrakcyjne nagrody za udział w konkursie SKO organizowanym przez BS Toruń. Uczniowie wspólnie wykonali komiks zachęcający inne dzieci do oszczędzania w SKO. Były też nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników konkursu. Zachęcamy do oszczędzania i brania udziału w konkursach !

 

 

Kolejny raz najwyższe wyniki w gminie !

Tegoroczni uczniowie VI klasy są pierwszym rocznikiem, który od I klasy uczył się zgodnie z nowa podstawą programową kształcenia ogólnego i pisał sprawdzian w nowej formule. Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Drugą częścią sprawdzianu był test z wybranego przez ucznia języka obcego. Uczniowie naszej szkoły uzyskali z I części 74% ( 79% z języka polskiego, 69% z matematyki ) . Z II części sprawdzianu czyli z języka angielskiego uzyskali 75%. Średni wynik szkoły z I części sprawdzianu jest wyższy od średniej krajowej: o 6% (73%) z języka polskiego i o 8% (61%) z matematyki.  Wyższy jest również od średniej wojewódzkiej: o 9% (70%) z języka polskiego i o 11% (58%) z matematyki. Nasz wynik z języka angielskiego pokrywa się  ze  średnim wynikiem województwa kujawsko-pomorskiego (75%), ale jest o 3 % niższy od średniego wyniku kraju (78%). Gratulujemy wszystkim uczniom klasy szóstej oraz nauczycielom pracującym w naszej szkole.

Festyn Rodzinny ,, Bądzmy razem ''

Stały się już tradycją wyjazdy dzieci na Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka ,, Bądzmy Razem '', który organizowany jest przez Caritas Toruń. Podczas pobytu na Festynie uczniowie skorzystali z różnych przygotowanych atrakcji : karuzel, konkursów o tematyce ekologicznej oraz bezpiecznym zachowaniu w ruchu drogowym. Na koniec otrzymały paczki ze słodyczami. Wyjazd był wyjątkowo udany , ponieważ do grupy dzieci szkolnych dołaczyli ich rodzice z maluszkami z naszego terenu.

photo

Niedziela 30.08.2015

Ilość odwiedzin: 363800