Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kujota w Wybczu

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

Kolejny sukces przełajowców !

21 września na terenie boiska SP Pigża odbyła się I edycja Biegów Dziecięcych w ramach  Grand Prix - Łubianka Cross. Niezawodni okazali się uczniowie naszej szkoły. W kategorii chłopców klasy IV-VI zwyciężył Maciej Sobański z klasy VI, a w kategorii dziewcząt klasy IV-VI zwyciężyła Martyna Błażejczyk z klasy V. Gratulujemy i liczymy na dalsze sukcesy !

Biegi przełajowe

18 września na terenie Szkoły Podstawowej w Pigży odbyły się Gminne biegi przełajowe. Bardzo dobrze pobiegli reprezentaci naszej szkoły. W kategorii chłopców I miejsce zajął Maciej Sobański z klasy 6, w kategorii dziewcząt II miejsce zajęła Martyna Błażejczyk z klasy 5 a V miejsce Oliwia Melcer z klasy 6. Wszyscy zakwalifikowali się do etapu powiatowego, który odbędzie się 24 września w Chełmży. Życzymy dalszych sukcesów !

Zapraszamy na zebranie rodziców

W dniu 16 września  2015 roku / środa/ o godzinie 14:30, zgodnie z harmonogramem odbędzie  sie spotkanie rodziców z wychowawcami klas. Celem spotkania będzie wybór klasowych rad rodziców oraz planowanie pracy wychowawczej. Na ogólnym zebraniu rodziców odbędzie się zatwierdzenie programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki. Prosimy o niezawodne przybycie.

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

 

 

 

W dniu 1 września 2015 r o godz. 8:00 odbyła się inauguracja roku szkolnego 2015/2016. W klasach I - VI rozpoczęło naukę 67 uczniów a w oddziale zerowym 12 dzieci. Życzymy samych sukcesów !

 

 

Inauguracja roku szkolnego !

 

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016  dla klas 0-VI odbędzie się 1 września 2015 roku o godz. 8:00 w świetlicy wiejskiej w Wybczu. Zapraszamy !

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

 

 

Program „Wyprawka szkolna” w 2015 r.
Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego , obejmie się:
1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej
2) uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klasy II i III gimnazjum
W przypadku uczniów wymienionych w punkcie 1, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie do 574 zł na osobę w rodzinie.
Uczniowie wymienieni w punkcie 2 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
1) dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej do 225 zł

2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdyjedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawnośćwymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej do 225 zł

Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

W dniu 26 czerwca 2015 roku miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Był to ostatni dzień w Szkole dla uczniów szóstej klasy, którzy odebrali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Za najwyższe wyniki w nauce świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe otrzymali:Olga Chlebosz - średnia ocen 5,36 i wzorowe zachowanie, Patrycja Lewandowska - średnia ocen 5,09 i wzorowe zachowanie, Krzysztof Sowa - średnia 4,99 i wzorowe zachowanie. Rodzice wyróżniających się absolwentów otrzymali z rąk Pani Dyrektor Listy gratulacyjne. Absolwencji złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Wyróżniający się czniowie klas I - V odebrali z rąk Pani Dyrektor nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem. Pozostali uczniowie odebrali świadectwa promocyjne z rąk wychowawców. Uroczystość zakończył występ artystyczny uczniów trzeciej klasy. Uczniom i nauczycielom życzymy udanych i słonecznych wakacji !

Wakacje z Centrum Kultury w Łubiance

Najmłodsi - najlepsi !

W niedziele 14 czerwca 2015 na stadionie lekkoatletycznym w Pigży odbyło się podsumowanie Grand Prix - Łubianka Cross w Biegach dla Dzieci i Młodzieży. Nasi młodzi biegacze osiągnęli wspaniałe wyniki w najmłodszych  kategoriach. W kategorii dziewcząt do lat 6, rocznik 2008 i młodsze, dystans: 200 metrów II miejsce zajęła Zuzanna Jasińska kl. 1 a III Weronika Lewandowska kl. 1. W kategorii chłopców do lat 6, rocznik 2008 i młodsi, dystans: 200 metrów I miejsce zajął Rafał Pszczółka kl. 1. Zwycięzcy brali udział w cyklicznych biegach organizowanych przez Centrum Kultury na terenie Gminy Łubianka. Młodzi biegacze wzięli udział w 6 edycjach biegu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

X Gminny Konkurs Przyrodniczy

W dniu 12.06.2015r w naszej szkole odbyły się podchody ekologiczne. Zostały one zorganizowane w ramach X Gminnego Konkursu Przyrodniczego . Podchody odbyły się w parku szkolnym. Brali w nim udział uczniowie klas II i III ze szkół podstawowych w Pigży, Łubiance i Wybczu. W ramach wzajemnej współpracy i zdrowej rewalizacji dzieci wykazały się znajomością podstawowych gatunków roślin i zwierząt. Rozpoznawały drzewa i krzewy rosnące w parku, rozwiązywały krzyżówki, rebusy i zagadaki przyrodnicze. Konkurs zakończył się rozdawaniem wszystkim uczestnikom dyplomów i nagród książkowych. Następnie zaproszono dzieci na słodki poczęstunek, wspólne ognisko i piecznie kiełbasek .

photo

Poniedziałek 05.10.2015

Ilość odwiedzin: 372429